Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


OZGUR TRAKTOR
YEDEK PARCA

 

Bayi Girisi


 
 Online Satis
  Online Satis
 Online Support
 Traktor Parcalari
John Deere
Massey Ferguson
Ford
Case-Ih
Deutz
Fiat
Steyr
Ursus
Antika Traktör
New Holland
Valtra / Valmet
 Combine Parts
New Holland
John Deere
Clayson
 Cotton Picker Parts
Deneme
 4WD Front Aks
 Haberler
 
 Certificate
 

     ÖZGÜR ZİRAAT VE İŞ MAKINALARI LTD.ŞTİ 1987 yılında İstanbulda kurulmuþtur.Kuruluþ amacý traktör ve biçerdöver için yedek parça pazarlamasý yapmaktý.Ýlk yýllarýnda sadece John Deere markasýna hitap etmiþtir,sonraki yýllarda fason imalat,ithalat ve ihracat iþlerinde faliyet göstermeye devam etmiþtir.Ýhracatýn hýzla büyümesi üzerine diger traktör markalarýndan Massey Ferguson,Ford,Fiat,Ýnter,Steyr ve Deutz traktör parçalarý imalatý ve ithalatýna yönelmiþtir.

     1995 yýlýnda ihracat þirketi ÖZGÜR TRAKTÖR LTD.ÞTÝ.ni kurarak ihracatý bu þirket üzerinde yapmaya baþlamýþ ve dünyanýn her kýtasýnda yaklaþýk 50 ülkeye ihracat yapmaya devam etmektir.After markete traktör ve biçerdöver parçalarýný yanýnda özel ürünler geliþtirerek bunlarýn ihracatýný yapmaya ve bazý montaj fabrikalarýna ürünler tedarik etmeðe baþlamýþtýr.

     Kurulduðu yýlda sadece kurucusu Makina mühendisi HÜSAMETTÝN BÖLÜKBAÞ'ýn çalýþtýðý ve 10 metre karelik kiralýk bir iþyerine sahip olan þirketimiz bugün 4000 metre karelik kendi yerinde ve 22 kiþilik bir çalýþana ve ISO 2000-9000 kalite belgesine sahip bir þirket olmuþtur.Bu geliþmelerde emeði geçen çalýþanlara ve katkýda bulunan siz deðerli müþterilerimize teþekkürlerimizi ve þükranlarýmýzý iletiriz.

     Ýlk kuruluþundan bu güne kadar geçen zamanda þirketimizin prensipleri ve çalýþma anlayýþý hep müþterilerine daha iyi hizmet,kalitenin önemi,süreklilik ve dostluklar olmuþtur.

     Bu güne kadar olduðu gibi bundan sonra da daha iyi,daha güzel iþler yapmaya devam edeceðiz.


 


Ozgur Traktor 2011. Tum Haklari Saklidir.